MERON פיננסים

החזר מס לשכירים

החזרי מס לשכירים

 1. למרבית השכירים בישראל מגיע החזרים ממס הכנסה.
 2. החזרי מס נובעים מחוסר מודעות למכלול הטבות המס המגיעות על פי חוק ובעיקר בגלל מורכבות שיטת המיסוי היוצרת עיוותים בלתי נמנעים בחישוב המס.
 3. החזרי מס ניתן לקבל עבור שש שנים אחורה בתוספת ריבית בשיעור 4% והצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן מתום השנה עבורה נדרש החזר מס.

מלאו שאלון לבדיקת זכאות להחזר מס

תנו לאיש המקצוע
לטפל בכסף שלכם

מתבצע ע"י הגשת דו"ח שנתי בצרוף כל המסמכים הרלוונטיים לחישוב המס וכן נספחים או מכתבים מיוחדים שיש למלא. מס הכנסה יערוך חישוב מס חדש תוך התחשבות בהחזרי המס נדרשים .

לשליחת פרטים וקבלת שיחת ייעוץ חינם  כל הזכויות שמורות ל MERON LTD ©

  עִבְרִית

  בדיקת החזר מס חינם

  האם ב 6 שנים האחרונות היו לך או ל- בן/בת זוגך:
  פתח צ'אט
  שלום!
  איך אפשר לעזור לך?